Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Doris Dragović

Pojmovi: |Doris Dragović| |Eurosong|

Godine 1999., Hrvatska je, barem po predviđanjima, bila vrlo blizu pobjede na Eurosongu. Doris Dragović je bila jedan od favorita, i završila je, na kraju, četvrta. Bez obzira na odličan plasman, nekako je ostao dojam da je moglo bolje. Koju pjesmu je, te 1999., pjevala Doris Dragović?

MARIJA MAGDALENA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)