Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dresden

Pojmovi: |Dresden| |Njemačka|

Glavni sastojak za izradu porculana u prirodi se javlja kao bijeli mekani prah. Često se naziva bijela glina. Kako se, puno poznatijim imenom, naziva ovaj bijeli prah, te u kojem je naselju pored Dresdena 1710. godine osnovana najpoznatija europska manufaktura za izradu porculana?

Kaolin i Meissen

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)