Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Dugopolje

Pojmovi: |Dugopolje| |Rimsko carstvo|

U blizini Dugopolja nalazi se značajna arheološka nalazišta iz doba Rimskog Carstva. Koji je naziv tog lokaliteta koji je dobio ime prema obliku terena na kojem se nalazi?

Gradina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)