Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Duke Elington

Pojmovi: |Duke Elington| |Jazz|

U kojem je noćnom klubu u Harlmeu Duke Ellington sa svojim orkestrom dirigirao do 1932?

Cotton club

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)