Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Gardaland

Pojmovi: |Gardaland| |Italija| |Jezera|

Jezero čije ime tražimo, najveće je talijansko jezero. U sjevernom je dijelu zemlje, sjajno prometno povezano, tako da je bitna turistička destinacija. Najveća turistička atrakcija na njegovoj obali je Gardaland. Kako se, na talijanskom, zove ovo jezero?

LAGO DI GARDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)