Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Gari Kasparov

Pojmovi: |Gari Kasparov| |Šah|

Na kojem šahovskom turniru je posljednji put učestvovao Gari Kasparov, par dana prije nego što će otići u penziju?

Linares

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)