Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Šah

Pojmovi: |Kuba| |Šah|

Od 1921. do 1927. godine, svjetski prvak u šahu bio je jedan Kubanac. Kako se zvao ovaj šahovski genijalac?

Raul Capablanca

Pojmovi: |Šah|

U Reykjaviku, 1972. godine, odigran je šahovski meč za titulu prvaka svijeta nazvan bombastično Meč stoljeća. S jedne strane je Amerikanac, a s druge Sovjet. Navedite njihova imena.

Bobby Fisher i Boris Spaski

Pojmovi: |Šah| |Vladimir Nabokov|

U kojem romanu Vladimira Nabokova glavni lik izrasta u jednog od najboljih šahista svijeta?

Lužinova odbrana

Pojmovi: |Gari Kasparov| |Šah|

Na kojem šahovskom turniru je posljednji put učestvovao Gari Kasparov, par dana prije nego što će otići u penziju?

Linares

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)