Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vladimir Nabokov

Pojmovi: |Šah| |Vladimir Nabokov|

U kojem romanu Vladimira Nabokova glavni lik izrasta u jednog od najboljih šahista svijeta?

Lužinova odbrana

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)