Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ivana Orleanska

Pojmovi: |Ivana Orleanska|

Ivana Orleanska život je skončala 1431. godine, i to na lomači na koju ju je osudio crkveni sud. Presuda je bila da je krivovjerka i heretik. U kojem je gradu izvršena ova presuda?

Rouen

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)