Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kilimanjaro

Pojmovi: |Afrika| |Kilimanjaro|

Kilimanjaro je najviša afrička planina. Ime u ovom obliku zabilježili su prvi europski istraživači. Vjeruje se da je iskrivljena verzija iz nekog jezika starosjedioca, a najvjerojatnije je u pitanju jezik svahili. U kojoj se afričkoj državi nalazi Kilimanjaro?

TANZANIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)