Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kopra

Pojmovi: |Gastronomija| |Kopra|

Kopra je osušeni plod jedne biljke. Od nje se radi biljno ulje i bitna je sirovina u Oceaniji i Južnoj Aziji. Koje drvo daje plodove koji nakon sušenja postaju kopra?

Kokosova palma

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)