Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Korida

Pojmovi: |Korida| |Španjolska|

Korida je zabava karakteristična za Španjolsku i države latinske Amerike. Bik su ovoj okrutnoj zabavi na kraju ubija ubodima mača. Kako se naziva toreador koji usmrćuje jadnog bikonju?

Matador

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)