Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kraljevina Jugoslavija

Pojmovi: |Kraljevina Jugoslavija| |Politika|

Jedan je Milan bio predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije od lipnja 1935. do veljače 1939. godine. Kako se on prezivao?

Stojadinović

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)