Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: KUD Idijoti

Pojmovi: |KUD Idijoti| |Pula|

Godine 1965., u Puli je otvoren klub koji od tad, pa sve do danas, promiče ideju urbanoga, nekad u bivšoj državi, a potom i u Hrvatskoj. Jedan je od najvažnijih rock i punk koncertih prostora, a posebice je zapažena njihova trajna suradnja sa KUD Idijotima. Kako se ovaj klub zove?

Uljanik

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)