Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pula

Pojmovi: |Pula|

Uz Arenu, najpoznatiji sačuvani antički spomenik u Puli su takozvana Zlatna vrata. Riječ je o slavoluku koji je postavljen u spomen na tri brata, u razdoblju između 29. i 27. godine prije Krista. Kojoj obitelji su pripadala ova braća, što u konačnici daje i pravo ime slavoluka?

Sergij (slavoluk Sergijevaca)

Pojmovi: |Ivan Vukić| |Pula| |Rijeka|

1866., u Puli je prvi put predstavljen torpedo. Za ovaj izum najzaslužniji je bio pomorski časnik austro-ugarske mornarice Ivan Vukić, porijeklom iz Rijeke. Ipak, povijest će ga pamtiti pod drugim prezimenom. Kojim?

Lupis

Pojmovi: |Pula|

Početkom dvadesetog stoljeća jedan od najvećih irskih pisaca podučavao je engleski jezik u gradu Puli. Tu je objavio i jednu svoju satiru, pod imenom The Holy Office. O kome je riječ?

James Joyce

Pojmovi: |Pula|

U samom gradu Puli, do 2007. godine postojao je poluotok koji je gotovo150 godina bio poprilična tajna za veći dio gradske populacije. Riječ je o području gdje još Austrougarska gradi ratnu luku, a nakon toga vojne objekte zadržavaju i razvijaju sve države u koje je Pula bila uključena. Kako se zove ovaj pulski poluotok?

Muzil

Pojmovi: |KUD Idijoti| |Pula|

Godine 1965., u Puli je otvoren klub koji od tad, pa sve do danas, promiče ideju urbanoga, nekad u bivšoj državi, a potom i u Hrvatskoj. Jedan je od najvažnijih rock i punk koncertih prostora, a posebice je zapažena njihova trajna suradnja sa KUD Idijotima. Kako se ovaj klub zove?

Uljanik

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)