Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Ivan Vukić

Pojmovi: |Ivan Vukić| |Pula| |Rijeka|

1866., u Puli je prvi put predstavljen torpedo. Za ovaj izum najzaslužniji je bio pomorski časnik austro-ugarske mornarice Ivan Vukić, porijeklom iz Rijeke. Ipak, povijest će ga pamtiti pod drugim prezimenom. Kojim?

Lupis

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)