Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Lesoto

Pojmovi: |Afrika| |Lesoto| |Numizmatika|

Južnoafrička valuta koristi se, paralelno sa lokalnim valutama, i u Svaziu i u Lesotu. Kako je ime toj valuti koja je službena u ove tri države?

Rand

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)