Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Lokve

Pojmovi: |Gorski kotar| |Lokve|

Nedaleko od Lokava, nalazi se velika zelena čistina okružena stablima crnogorice koja se uzdižu visoko iznad bijelih stijena, a sve na površini od 51 hektara. Ovo je kratak opis zaštićene park šume, jedne od atrakcija Gorskog Kotara. Kako se ona zove?

Golubinjak

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)