Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Gorski kotar

Pojmovi: |Gorski kotar| |Lokve|

Nedaleko od Lokava, nalazi se velika zelena čistina okružena stablima crnogorice koja se uzdižu visoko iznad bijelih stijena, a sve na površini od 51 hektara. Ovo je kratak opis zaštićene park šume, jedne od atrakcija Gorskog Kotara. Kako se ona zove?

Golubinjak

Pojmovi: |Gorski kotar|

Vražji prolaz je pitoreskni kanjon koji je ucrtan u mapu svakog hrvatskog turista koji drži do sebe. Uz koje je gorskokotarsko naselje smješten Vražji prolaz?

Skrad

Pojmovi: |Alkoholna pića| |Gorski kotar| |Istra|

Na području Gorskog Kotara i Istre proizvodi se rakija karakterističnog okusa i mirisa. Glavna sirovina su plodovi kleke, pa ne čudi da je se naziva i klekovača. Ipak, puno se češće koristi drugi naziv za ovu rakiju. Koji?

BRINJEVAC

Pojmovi: |Fužine| |Gorski kotar| |Jezero|

Reljefom Gorskog kotara dominiraju, uz predivne planine, i dva umjetno stvorena jezera. Jedno je uz smješteno uz gradić Lokve, nekada imena Omladinsko jezero, a drugu uz Fužine. Kako se zovu ova dva jezera?

BAYER I LOKVARSKO JEZERO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)