Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Makedonija

Pojmovi: |Makedonija|

Državne zastave su često u dvije boje. Jedan od takvih primjera je i zastava Sjeverne Makedonije. Koje se dvije boje nalaze u njoj?

Crvena i žuta (zlatna)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)