Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Maksim Gorki

Pojmovi: |Maksim Gorki| |Rusija|

Aleksej Maksimovič Peškov, puno poznatiji kao Maksim Gorki, bio je veliki protivnik carizma i pobornik boljševičkih ideja. Posebice se to ističe u njegovom glavnom proznom djelu, nastalom 1907., kojeg se smatra paradigmom socrealizma. O kojem je romanu riječ?

MATI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)