Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Marko Antonije

Pojmovi: |Gaj Julije Cezar| |Marko Antonije| |Rimsko carstvo|

Konačni pad Marka Antonija kao jedne od ključnih figura rimske politike nakon Cezarove smrti, desio se u pomorskoj bitci u kojoj je njegova flota poražena od Oktavijanove. Kako se zove rt kod kojeg je Marko Antonije konačno slomljen 31. godine pr. Kr.?

Akcij

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)