Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Marko Novosel

Pojmovi: |Marko Novosel| |Split| |Splitski festival|

Ova pjesma je nezaobilazna podloga svih karnevala kod nas. Riječ je o pjesmi Maškare. 1963., na Melodijama Jadrana izvode ju u duetu dvoje sjajnih vokalnih solista. Muški dio para bio je Marko Novosel. Navedite ime ženskog dijela dueta.

ANICA ZUBOVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)