Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mezozoik

Pojmovi: |Geologija| |Mezozoik|

U Mezozoiku postoje tri perioda. Srednji je dobio ime Jura. Navedite imena prvog i zadnjeg perioda u Mezozoiku.

Trijas i Kreda

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)