Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Geologija

Pojmovi: |Geologija|

Na prednjoj strani ledenjaka često se nalazi sloj starog zrnatog snijega koji se može definirati kao prijelazna faza između snijega i leda. Kasnije se pretvara u ledenjački led. Kako se naziva ovaj sloj zrnatog snijega?

firn

Pojmovi: |Geologija|

Svaki ledenjak u svojem kretanju vuče krhotine stijenja i ostalog materijala kojeg skuplja tijekom pomicanja. Kako se skupnim imenom naziva sav taj materijal kojeg prikuplja glečer, a koji i nakon nestanka ledenjaka ostaje u specifičnim nakupinama?

morena

Pojmovi: |Geologija|

Tlo koje se nalazi na temperaturi točke topljenja (smrzavanja) vode, ili ispod nje, u periodu od dvije ili više godina, u geologiji ima posebno ime. Led u takvom zemljištu ne mora biti prisutan, ali se često javlja. Kako nazivamo ovakav tip tla?

permafrost

Pojmovi: |Geologija|

Lambert Fisher, ili Lambert glečer, najveći je glečer na svijetu. Da ne duljim sa generalijama, kratko i jasno pitanje. Na kojem se kontinentu nalazi ovaj, najveći glečer na svijetu?

Antarktika

Pojmovi: |Geologija|

Oledba. Oledba je pojam koji opisuje razdoblje u geološkoj povijesti Zemlje obilježeno intenzivnim zaleđivanjem. Oledba je kod nas puno poznatija kao Ledeno doba. Navedite kako još, sa korijenom u latinskom, nazivamo ovo razdoblje.

Glacijalno doba (glacijacija)

Pojmovi: |Geologija|

U svijetu minerala stvorena je ljestvica kojom se određuje tvrdoća pojedinih minerala i kemijskih materijala. Na toj ljestvici 1 je talk, a 10 dijamant. U načelu, oni koji mogu zarezati površinu drugog minerala, automatski su iznad na ljestvici. Kako se zove ova skala?

Mohsova ljestvica

Pojmovi: |Geologija|

Najveći dijamant na svijetu nađen je 1905., i neobrađen je težio 621 gram, iliti 3106 karata. Dobio je ime Cullinan, te je zbog praktičnosti izrezan u niz manjih komada. U kojoj državi je pronađen Cullinan?

JAR

Pojmovi: |Brazil| |Geologija|

Dragi kamen čije se ime traži u ovom pitanju kad je čist, potpuno je proziran. Ipak, većinom ima nečistoća u sebi, tako da je tipičan ako je boje bijeloga vina ili slamnatožut. Najveći ikada nađen je u Brazilu 1984. godine. Dobio je ime El Dorado i težak je preko 6 kilograma. O kojem je dragom kamenu ovdje riječ?

Topaz

Pojmovi: |Geologija| |Rusija|

U svijetu dragog kamenja, posebno mjesto imaju oni organskog porijekla. Prije svega biseri. Međutim, tu je i amorfni žuto smeđi mineral iz skupine fosilnih smola. Najveća su mu nalazišta na Baltiku i u Rusiji. Kako se on zove?

Jantar

Pojmovi: |Anktartika| |Geologija| |Vulkani|

Na Anktartici se nalazi mnoštvo aktivnih vulkana. Kako zovemo onaj najpoznatiji, ako znamo da je on ujedno najjužniji aktivni vulkan na svijetu?

Mount Erebus

Pojmovi: |Geologija|

Kako zovemo dugački morski rukavac s tri strane okružen kopnom najčešće sa strmim padinama, ako znamo da su nastajali u ledeno doba?

Fjord

Pojmovi: |Geologija|

Tijekom kojeg geološkog razdoblja, koje je trajalo otprilike 180 milijuna godina, kontinenti su se postupno mijenjali od stanja međusobne povezanosti prema njihovoj današnjoj konfiguraciji, a klima je bila topla i igrala važnu ulogu u evoluciji novih životinjskih vrsta?

Mezozik

Pojmovi: |Geologija| |Mezozoik|

U Mezozoiku postoje tri perioda. Srednji je dobio ime Jura. Navedite imena prvog i zadnjeg perioda u Mezozoiku.

Trijas i Kreda

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)