Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Geologija

Pojmovi: |Anktartika| |Geologija| |Vulkani|

Na Anktartici se nalazi mnoštvo aktivnih vulkana. Kako zovemo onaj najpoznatiji, ako znamo da je on ujedno najjužniji aktivni vulkan na svijetu?

Mount Erebus

Pojmovi: |Geologija|

Kako zovemo dugački morski rukavac s tri strane okružen kopnom najčešće sa strmim padinama, ako znamo da su nastajali u ledeno doba?

Fjord

Pojmovi: |Geologija|

Tijekom kojeg geološkog razdoblja, koje je trajalo otprilike 180 milijuna godina, kontinenti su se postupno mijenjali od stanja međusobne povezanosti prema njihovoj današnjoj konfiguraciji, a klima je bila topla i igrala važnu ulogu u evoluciji novih životinjskih vrsta?

Mezozik

Pojmovi: |Geologija| |Mezozoik|

U Mezozoiku postoje tri perioda. Srednji je dobio ime Jura. Navedite imena prvog i zadnjeg perioda u Mezozoiku.

Trijas i Kreda

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)