Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Anktartika

Pojmovi: |Anktartika|

Kako nazivamo najveći ledenjak na Antarktici, koji se proteže na površini od oko 487.000 četvornih kilometara (trenutni podatak na Wikipediji) i smatra se najvećim pojedinačnim ledenim tijelom na svijetu?

Lambertov ledenjak

Pojmovi: |Anktartika| |Geologija| |Vulkani|

Na Anktartici se nalazi mnoštvo aktivnih vulkana. Kako zovemo onaj najpoznatiji, ako znamo da je on ujedno najjužniji aktivni vulkan na svijetu?

Mount Erebus

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)