Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vulkani

Pojmovi: |Anktartika| |Geologija| |Vulkani|

Na Anktartici se nalazi mnoštvo aktivnih vulkana. Kako zovemo onaj najpoznatiji, ako znamo da je on ujedno najjužniji aktivni vulkan na svijetu?

Mount Erebus

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)