Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Mursa

Pojmovi: |Mursa| |Rimsko carstvo|

Za vrijeme Tiberijevog Panonskog rata (12. do 9. godina prije Krista), Rimljani osvajaju i naselje na jedinom pogodnom prijelazu preko Drave. Naselje su osnovali Andizeti, a Rimljani ga preuzimaju pod njegovim imenom, Mursa. U prvoj polovici 2. stoljeća uzdiže se do pozicije rimske kolonije. Sa gotskim i hunskim prodorima na područje Panonije, u potpunosti gubi na značaju. Na području kojeg današnjeg hrvatskog grada se nalazila antička Mursa?

OSIJEK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)