Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Nil

Pojmovi: |Afrika| |Nil|

Najduža afrička, a i svjetska rijeka je Nil. Navedite rijeke koje su druga i treća po dužini u Africi.

Kongo i Niger

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)