Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Nin

Pojmovi: |Nin| |Rimsko carstvo|

Na području današnjeg Nina, u rimskom razdoblju razvijao se urbani centar u položaju municipija. Kako se, u razdoblju vladavine Rima, nazivala ova naseobina?

AENONA

Pojmovi: |Nin| |Petar Zoranić|

Osoba uz koju se veže prvi putopis na našim prostorima bio je Petar Zoranić. Ovaj Ninjanin 1536. piše svoje djelo, koje je, ustvari, pastoralni roman, ali sa mnoštvom opisa prirode, tako da se može slobodno smatrati i putopisnim dijelom. Kako se zove ovo djelo koje smatramo i prvim hrvatskim romanom?

PLANINE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)