Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Osijek

Pojmovi: |Bakar| |Osijek|

Koje ime neraskidivo veže tvornicu iz Osijeka, primorski gradić Bakar (doslovno) i čak dvije američke savezne države?

Karolina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)