Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Pag

Pojmovi: |Gastronomija| |Pag|

U Dalmaciji je uvijek postojala potreba za hranom za mornare na dugim pomorskim putovanjima. Tako se svuda razvija tvrdi prepečenac, koji se mogao močiti u juhu, čaj, vino. Jedan od takvih je i onaj koji se proizvodi u Benediktinskome samostanu Svete Margarite u Pagu. Recept se strogo čuva, a oni koji su ga probali, opisuju ga kao čudesno ukusno tvrdim a usto i prhkim. Kako se naziva ovaj paški prepečenac?

PAŠKI BAŠKOTIN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)