Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Route 66

Pojmovi: |Route 66| |Sjedinjene Države|

Jedna od najpoznatijih cesta na svijetu Route 66 spajala je, nakon svojih 3940 km, dva grada. Koja?

Chicago i Santa Monica (LA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)