Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Salomonski otoci

Pojmovi: |Australija| |Japan| |Salomonski otoci|

Na Pacifiku, Japan je zaustavljen na samim vratima Australije. Naime, zaustavljeni su na Salomonskim otocima. Kako se zove jedan od njih, po kojem bitka dobija ime, i gdje kreće kontraofenziva savezničkih trupa?

GUADALCANAL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)