Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Salvador Dali

Pojmovi: |Salvador Dali| |Slikarstvo|

Rog koje životinje Dali poveuje s božanstvenom geometrijom i bogorodičinom čednosti, ako znamo da se za rog te životinje u nekim istočnoazijskim kulturama vjeruje, da njihov smrvljeni rog ima ljekovita svojstva?

Nosoroga

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)