Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sanja Jovanović

Pojmovi: |Olimpijske igre| |Sanja Jovanović|

Sanja Jovanović je hrvatska sportašica rođena u Dubrovniku. Sudjelovala je na LJOI 2004. godine, a iz iste godine ima i broncu sa EP. Kojim se to sportom bavila ova Sanja?

Plivanje

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)