Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Skradin

Pojmovi: |Skradin| |Split| |Trogir| |Tursko carstvo|

U razdoblju turskih ratova, u Splitu je rođen kasniji biskup, diplomat i humanist. Ime mu je bilo Toma, a najpoznatiji je po svojim misijama u Veneciji te kod Habsburgovaca i Svete stolice u kojima traži pomoć za Ugarskohrvatsko kraljevstvo u borbi protiv Turaka. Kao biskup radio je u Skradinu i Trogiru. Kako se ovaj Toma prezivao?

Niger

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)