Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Stomatologija

Pojmovi: |Stomatologija|

Kako se jendom riječju naziva zadnji kutnjak,takozvani „zub mudrosti“?

Umnjak

Pojmovi: |Medicina| |Stomatologija|

Kako se zove grana stomatologije koja se bavi morfologijom, anatomijom, histologijom, fiziologijom i patologijom čeljusti i pripadajućih žvačnih struktura te njihovom dijagnostikom, terapijom i rehabilitacijom?

Gnatologija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)