Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Sueski kanal

Pojmovi: |Pomorstvo| |Sueski kanal|

Sueski kanal je danas žila kucavica svjetske ekonomije. On, uz to, fizički spaja dva mora. Kako se ona zovu?

Mediteran i Crveno more

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)