Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Tales

Pojmovi: |Antika| |Tales|

Antički grad Milet nije dao samo filozofe Talesa, Anaksimena i Anaksimandara, nego i arhitekta kojeg nazivaju “ocem urbanizma”. Kako se zvao taj tvorac rešetkastog tipa gradskog plana?

Hipodamus

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)