Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vijetnam

Pojmovi: |Francuska| |Vijetnam|

Vijetnam je zemlja u trajnom ratu još od japanske invazije. Nakon što su Japanci poraženi, Vijetnamci ulaze u otvoreni rat protiv francuskih kolonijalnih trupa. Rat traje od 1946. pa sve do 1954. godine kada Vijetnamci osvajaju garizon koji su Francuzi smatrali neosvojivom, te time primoravaju Francuze na kapitulaciju. Kako se zvala ova baza?

DIEN BIEN PHU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)