Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Vincent van Gogh

Pojmovi: |Nizozemska| |Vincent van Gogh|

Vincent van Gogh je bio nizozemski slikar, grafičar i crtač. Smatra jednim od najslavnijih i najutjecajnijih osoba u povijesti umjetnosti. A sad pitanje, koje si je uho odrezao, lijevo ili desno?

lijevo

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)