Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Drugi svijetski rat| |Pomorstvo| |Sjedinjene Države|

Američka mornarica ima jednu bolnu točku, a to je Pearl Harbour. A još im je bolnije spominjanje najvećeg broda potopljenog tog dana, koji je sa sobom odnesao skoro 1200 članova posade. Kako se zvala ova američka krstarica?

USS ARIZONA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)