Bjelorusija nema izlaz na more, a okružena je sa pet država. Dvije od njih su Rusija i Ukrajina. Koje su preostale tri?

LITVA, LATVIJA, POLJSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)