Koji je hrvatski otok bi poprište francusko-britanske pomorske bitke 1811.g? Zanimljivo je da je u to vrijeme bio jako gusarska središte.

Vis

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)