Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Gastronomija| |Italija| |Sir|

Talijanska gastronomija prepuna je slasnih delikatesa. Dvije od njih na slovo m su mozzarella i mortadela. Bez koje dvije životinje ne bi bilo originalnih proizvoda koje poznajemo pod ovim imenima?

BIVOL I KONJ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)