Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Afrika| |Boje| |Helikopter| |Sjedinjene Države|

U akcijskoj drami Pad crnog jastreba, koja je snimljena po istinitom događaju, pratimo niz dramatičnih situacija, koji su se desili nakon rušenja dva američka helikoptera iznad jednog afričkog grada. O kojem je gradu riječ?

MOGADISHU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)