Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Karlovac

Pojmovi: |Karlovac| |Zagreb|

Jedan od Karlovčana bio je gradonačelnik Zagreba u periodu od 1952. pa do 1962. godine. To je period kad Zagreb prelazi preko Save, uz niz smjelih urbanističkih zahvata. Kako se, imenom i prezimenom, zove ovaj Karlovčanin?

Većeslav Holjevac

Pojmovi: |Karlovac|

Kako je gadno stradao u zadnjem ratu, Karlovac je poslužio kao kulisa za snimanje jednog dijela spota pjesme glazenog velikana koji je obilježio muziku 20. stoljeća. Pjesma se zove Earth Song. Kako se zove glazbenik?

Michael Jackson

Pojmovi: |Hrvatska| |Karlovac| |Senj|

Jedna od poznatih cesti sa imenom, a koje spajaju unutrašnjost Hrvatske sa morem vodila je od Karlovca do Senja, a građena je do polovice 19. stoljeća. O kojoj je to cesti riječ u ovome pitanju?

Josefina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)