Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Luigi Galvani

Pojmovi: |Fizika| |Luigi Galvani| |Medicina|

U drugoj polovici osamnaestog stoljeća, talijanski liječnik i fizičar Luigi Galvani otkrio je da se preparirane noge jedne životinje trzaju ako ih dodiruje sa dvije različite kovine. To je, istina pogrešno, pripisao životinjskom elektricitetu. Noge koje životinje su mu pomogle u ovom otkriću?

Žaba

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)