Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Majke

Pojmovi: |Majke| |Politika|

Vrijeme je da se krene je pjesma glazbenog sastava imena Majke. U kasnim devedesetima ovu je pjesmu kao slogan koristila jedna stranka u predizbornoj kampanji. Koja?

SDP

Pojmovi: |David Bowie| |Majke|

David Bowie ne bi nikad hit imao, da nije otišao u budućnost, na dodjelu Porina, te čuo nevjerojatan početni rif u Teškim bojama Majki. Čim se vratio u prošlost, stavio ga je na početak jednog svog pjesmuljka, i odmah je imao hit. Kako se zove ova Bowieva pjesma?

NEW KILLER STAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)